Årets gang i 2020


Året 2020 har været et helt usædvanligt år. Covid-19 epidemien har gjort møder og arrangementer nærmest umuligt. Det er kun blevet til en generalforsamling i september, filmforestillinger for børn i november og en quiz i december.

Vi har udsendt 4 medlemsblade og 4 nyhedsbreve.

Generalforsamlingen fandt sted den 24. september kl. 19.00 på Humlebæk Bibliotek.  Heidi Ølgaard udgik af bestyrelsen. Der blev ikke valgt et nyt medlem.
Medlem Bent Sonne foreslog at foreningen arrangerede en debat- og foredragsaften om Foreningen Nordens
status og handlingsplan for årene fremover med deltagelse af medlemmer af Foreningen Nordens styrelse og landsstyrelse..

Efter generalforsamlingen var der foredrag om vore nabolande Estland, Letland og Litauen ved Jørgen Storm. 
Jørgen Storm er pensioneret oberstløjtnant – historieelsker og fortæller.
Han fortalte om Baltikums historie og geografi og naturligvis om tilknytning til Norden.

Filmforestillingerne for børn blev afholdt i Humle Bio i samarbejde med børnefilmklubben Humlebien
Filmen Sune vs Sune blev vist for 3. og 4. klasser  og filmen Psychobitch for 6. og 7. klasser.

Sune vs Sune er en svensk spillefilm og i alt 107 børn så filmen.
Psychobitch er en norsk ungdomsfilm og blev vist for 145 børn.

Quizzen var en jule-quizz med 6 spørgsmål om jul i Norden. 4 vindere modtog en præmie i form af en gavekurv.

Der blev ikke afholdt mange møder i år. Bestyrelsen har afholdt 5 møder og 1 generalforsamling.. Kredsmøder, Landstyrelsesmøder og repræsentantskabsmøder er udsat indtil flere gange, da forsamlingsrestriktioner har gjort det umuligt at afvikle dem.

Møder i Venskabsbyforum er ligeledes udsat flere gange. Den 16. september afholdtes et møde, hvor et af punkterne var udfærdigelse af en handlingsplan for venskabsbysamarbejdet 2021-2024.
Håbo ønskede en plan for samarbejdet koncentreret omkring FNs verdensmål og de unge, herunder afholdelse af en Filmcamp. Håbo skulle ifølge planen afholde en Filmcamp for unge i 2021, men den er udskudt.
Ligeledes er legater til unge, der ønsker at besøge nordiske lande udskudt.