Tid til betaling af medlemskontingent for 2018

Kontingentsatserne for 2018 er:
Pensionistmedlemskab: 185 kr. (pensionist fra det fyldte 65. år samt førtidspensionister),
Pensionistpar-medlemskab: 225 kr., (når den yngste når 65. år samt førtidspensionistpar)
Personligt medlemskab: 285 kr.,
Husstandsmedlemskab: 370 kr.,
Biblioteksmedlemskab: 395 kr.
Skolemedlemskab: 495 kr. (flere end 100 elever).

I bedes indbetale jeres kontingent til reg. 1551 kontonummer 7107110 senest den 3. april 2018.