Vil du være medlem af en forening i fremgang?

Som medlem af Foreningen NORDEN markerer du, at de mange mellemfolkelige kontakter og venskaber i Norden skal tages alvorligt og styrkes.

Foreningen NORDEN skaber kontakter og oplevelser og knytter bånd mellem nordboerne ud fra devisen: Kendskab giver venskab.

Vi sender unge, lærere og elever på udveksling – og vi sætter fokus på venskabsbysamarbejde og kultur.

I Danmark præsenterer vores 100 lokalafdelinger hvert år en bred og nuanceret cocktail fuld af nordiske godbidder!

Som medlem får du bl.a.:

  • Magasinet Norden Nu fire gange årligt.
  • Lokalafdelingens blad fire gange årligt.
  • Information om arrangementer på lokalt, lands- og nordisk plan.
  • Tilbud om deltagelse i nordiske arrangementer, kurser og konferencer.
  • Chancen for at møde nye mennesker!

Læs mere i vores folder.

Ønsker du at melde dig ind, skal du skrive til norden.fredensborg@gmail.com

Husk at oplyse navn, adresse, telefonnummer samt ønsket medlemsform og fødselsår i mailen.
Oplysning om de enkelte medlemsformer kan ses under menupnktet Kontingent.

 

logo_top_500x115