Her kan du læse om de arrangementer vi i lokalafdelingen har haft i 2010
Generalforsamling
NordkappDen 11. marts afholdt vi generalforsamling.

Efter generalforsmlingen fortalte Knud Skaaning om sin cykeltur til Nordkapp. Hans hustru ledsagede foredraget med billeder fra turen. Det var et fint, underholdende og veltilrettelagt foredrag.
Måske kan det inspirere nogle til at forsøge sig – på trods af strabadserne? Vi fik i hvert fald lyst til selv at se og opleve den smukke natur.

Skrevet af Lisa Juhler


Årsberetning
På landsplan

Godt nyt og dårligt nyt:

Der er stadig medlemsfremgang og i år har Danmark formandskabet for det nordiske samarbejde. Vi må håbe at det kan gøre regeringen mere positivt stemt for Foreningen Norden og landsforeningens arbejde, således at man igen vil øge den økonomiske støtte.

I år er støtten nedsat, således at de enkelte lokalafdelinger skal betale for udsendelse af bladet Norden Nu. Det gør et stort indhug i lokalafdelingernes sparsomme økonomi.

Heldigvis har vi selv fået et pænt overskud på en medlemsrejse, således at vi kan oprette en rejsefond, der gør os mindre økonomisk sårbare, når vi arrangerer medlemsrejser.

Lokalt

Igen et godt og aktivt år.

I år har vi udover et antal bestyrelsesmøder, rejseplanlægningsmøder og generalforsamling afholdt 7 arrangementer, 1 generalforsamling, 1 rejse og 1 udflugt.

Formanden deltog i Venskabsbykomiteens møder på rådhuset og i kredsmøder på Den Nordiske Folkehøjskole i Hillerød. Bestyrelsesmedlem Børge Østermand deltog i et par af disse kredsmøder, hvor formænd fra Nordsjællands lokalafdelinger deltager.

Vi var med til at udarbejde Venskabsbyportalen, der åbnede i april og vi har udarbejdet 3 tidsskrifter og et nyhedsblad.

I foråret havde vi havde besøg af forfatteren Hanne Reintoft, der fortalte om sine historiske romaner og musikjournalisten Per Reinholdt Nielsen og hans band fortalte og spillede musik af Björk. Begge arrangementer var i samarbejde med Humlebæk Bibliotek.

At klima og miljø var på dagsordenen i hele verden afspejlede sig også i lokalafdelingens program. I efteråret holdt fotografen og journalisten Tom Juslin foredrag og viste billeder fra sine rejser i de nordiske lande. Han besøgte de steder hvor klimaændringen havde forårsaget store forandringer for natur, dyr og mennesker. Foredrag og udstilling blev arrangeret i samarbejde med Humlebæk Bibliotek og Agenda 21 og vi havde efter foredraget en rigtig god debat.

Igen i år afholdt vi Skumringstid i Norden i samarbejde med Fredensborg Bibliotekerne. Temaet var Krig og Fred i Norden. I Humlebæk var der visesang af John og Find fra Humlebæk og Tord og Stefan fra Malmö. Lokalafdelingen støttede også Skumringstid på Nivå Bibliotek, der var med et foredrag Peter A.G. Nielsen.

Vores traditionelle julearrangement var igen i år med banko og visesang, og Peter Brandt akkompagnerede os.

Vi har en pæn deltagelse til vore arrangementer – det ligger på mellem 40 og 75 deltagere. Kun ´fremmødet til foredragsaftenen med Tom Juslin var lidt skuffende. På trods af samarbejdet med biblioteket og Agenda 21, var der kun 15 tilhørere.

Vi deltog i de lokale sommeraktiviteter for børn med en udflugt til Kullen. Trods det noget regnfulde vejr havde vi en rigtig god tur med 25 børn og voksne. Der blev gået og klatret og det var sjovt og lidt farligt.

 

Vi deltog i mølledagen i august og i Kulturnatten i september med en stand med quiz og visesang.

På Kulturnatten viste vi også billeder fra vores medlemsrejse til Gotland, der blev afholdt en uge i starten af juni. 30 deltagere havde en dejlig tur. På Gotland var de indkvarteret i Gotlands Folkehøjskole på Fårø og i Hemse. Én af skolens lærere fungerede som undeviser og guide for gruppen. Et festligt møde med den lokale afdeling af Foreningen Norden blev det også til.

Der blev i år afholdt et fælles svensk-dansk gæstebrud i Karlskrona. Nogle af lokalafdelingens medlemmer deltog i det spændende arrangement på Citadelet.

Lisa Juhler, Humlebæk den 11. marts 2010 Skrevet af Lisa Juhler


Skibet der forsvandt
Den 23. marts holdt brødrene Lars og Morten Halskov foredrag på Humlebæk Bibliotek.
I samarbejde med biblioteket afholdt vi en aften om Hans Hedtoft forlis som de to journalister og forfattere har udgivet en bog om.
Det blev en rigtig spændende aften, hvor de viste fotografier, fortalte om arbejdet med bogen, om de mennesker de havde talt med, om interviews og efterforskning.Oluf Høegh, der dengang var formand for kommunalbestyrelsen i Julianehåb, delte sine minder fra begivenheder omkring forliset med os.
Herover til venstre ses Anne Rode med Lars og Morten Halskov. Det var hendes begejstring for “Skibet der forsvandt”, der fik sat deres foredrag på Foreningen Nordens program. Til højre ses Oluf Høegh med brødrene.Herunder ses Mindetavlen og redningskransen fra Hans Hedtoft i kirken i Julianehåb.
Se flere billeder.

Sommertur til Hembygdsparken
Boern i Skolestue(1)
Onsdag den 28. juli var vi 21 børn og voksne afsted til Hembygdsparken i Ängelholm. Vi havde en rigtig dejlig dag i parken, der rummer dyr, legepladser, friluftscene og museer. Børnene synes det var sjovt at besøge den gamle skole, men det tekniske museum og et museum med en udstilling fra den gamle remfabrik, var også rigtig interessante.

Se flere billeder her

Skrevet af Lisa Juhler


 Dejlig dag ved Højsager Mølle
 Mona quiz  Moellen
Vi havde en rigtig hyggelig dag ved Højsager Mølle søndag den 15. august. Der var flere rundvisninger i møllen. I Gysergrotten blev børnene sminket af Janus Vinther, modelflyveklubben holdt opvisning, folkedanserne inviterede på en svingom, man kunne blandt andet se på trædrejning, pileflet, strikkede, vævede og filtede ting og sager.

I Foreningen Nordens bod bød vi på quiz og svenske kanelgifler og tærter.

Se flere fotos her.
Se fotos fra Gysergrotten her.

Skrevet af Lisa Juhler


 Turen til Læsø – og udstilling på Humlebæk Bibliotek
Fannemandsfaergen
Foreningen har i august været en tur på Læsø. 27 deltog i turen og vi var heldige med dejligt vejr. Vi boede godt på Gammelgård Feriecenter i Byrum. I løbet af de 3 hele dage, vi havde til rådighed, var vi rundt på hele øen. Vi så kirker, var til folkedans i Forsamlingshuset, var på tur til klitplantagen og Fannemandskanalen, til rønnerne og saltsyderiet. Den lokale biavler Carl Johan Junge fortalte om de brune bier, vi besøgte Trollebo, et lokalt keramikværksted, der har til huse i et gammelt hus med tangtag, og naturligvis de lokale museer. Vi sluttede af med en dejlig tur rundt med den lokale guide Bodil Kessler og en middag med jomfruhummer.

På Humlebæk Bibliotek kunne man indtil den 24. september se en udstilling om Læsø med en mængde billeder taget af rejsedeltagere.

Du kan se et udvalg af fotos fra turen her.

Skrevet af Lisa Juhler 12/09/2010


Stor interesse for foredrag med Jørgen Kieler
Se flere fotos her.

Der var fuld sal på Humlebæk Bibliotek, da Jørgen Kieler fortalte om sine år som modstandmand under besættelsen. Her er i 70-året for besættelsen, var det godt, at vi kunne høre hans historie og høre ham fortælle om faldne venner, dramatiske begivengheder og grusomme oplevelser. Selvom man har hørt og læst meget om besættelsestiden, var det gribende og bevægende at høre Jørgen Kieler fortælle. Om f.eks. John, der var leder af Holger Danske II og som døde på Dagmarhus. Og om Nikolaj, en stor, stærk og modig mand, der ikke overlevede sulten, kulden og det hårde arbejde i Neuengamme.  Jørgen Kieler ledsagede sit foredrag med billeder, assisteret af Julie, hans assistent gennem en årrække.

Efter foredraget var der spørgsmål fra salen og Jørgen Kieler gav sig god tid til at svare. To timer kørte Jørgen Kieler på – kun med en pause på 15 min. Det var imponerende af en mand på 92 år. Tak til Jørgen Kieler for en fin og bevægende oplevelse.

Skrevet af Lisa Juhler


 Til Lykke til Carsten Østerskov

Ebba Anker – formand for Venskabsbykomiteen holder tale

Carsten Østerskov lytter til talen  dlækfældkfdfældk
Musikskoleleder Carsten Østerskov fejrede 25 års jubilæum fredag den 10. september. I den anledning, blev der holdt reception i Musikskolens lokaler på Egedalskolen. Det var en en hyggelig sammenkomst med pindemadder og taler — naturligvis tilsat musikalske indslag. Lokalafdelingen vil gerne benytte lejligheden til at takke Carsten Østerskov for hans store arbejde og interesse for venskabsby-samarbejdet. Carsten Østerskov er repræsentant i Venskabsbykomiteen og han er en ildsjæl, der har lagt et stort engagement i det musikalske samarbejde mellem musikforeninger og musikskoler i vore venskabsbyer. Senest i foråret 2009, hvor det lykkedes Carsten at skaffe EU-tilskud til en stor Musikfestival i Fredensborg kommune.

Skrevet af Lisa Juhler


 Skumrings tid -En magisk aften

Iben Palm

Visens venner
Vi afholdt Skumringstid i Norden på Humlebæk Bibliotek mandag den 8. november..

Bent Skov Larsen fortalte og læste op af Vølvens Spådom, som var årets tekst. Derefter fortalte Iben palm om Regnar Lodbrog og hans mange kvinder. Vi hørte bl.a.om dengang han hjalp en skønjomfru i nød og ene mand dræbte Lindormen. Visevennerne Per Husfeldt, Michael Hansen og Verner Sjøholm sluttede en hyggelig aften af med nordiske sange og viser – og vi sang også med.

Skrevet af Lisa Juhler


Jul med Norden
Vi havde en hyggelig aften med musik, sang og banko, da vi holdt vores julearrangement på Humlebæk Bibliotek.