Her kan du læse om de arrangementer vi i lokalafdelingen har haft i 2017


Foredrag om guldhornstyven den 25. januar 20170125 20-39-52-1 (Medium)

Den 4. maj1802 stjal Niels Heidenreich guldhornene fra kongens skatkammer og smeltede dem om til smykker, skospænder og mønter. Historikeren Ulrik Langen fortalte levende om degnesønnens liv og gerninger og gav samtidig et billede af Danmark i 1700 og 1800-tallet. Vi var vidt omkring fra jyske provinsbyer til Kongens København og Tugt, rasp og forbedringshuset på Christianshavn.
De mange tilhørere fik en levende og spændende beretning om tyveriet af den danske nationalskat.

Generalforsamling den 7. marts 2017 kl. 19-20 på Humlebæk Bibliotek

Leif David Nielsen blev valgt til dirigent.
Formandens fortalte om året der gik.
En skriftlig beretning blev uddelt. Beretningen kan hentes i pdf-format her.
Kassereren, Børge Østermand, fremlagde det reviderede regnskab og forsamlingen godkendte det.
Der var ingen forslag fra lokalstyrelsen og ingen forslag fra lokalforeningens medlemmer.
Bjørn Sandberg og Dorte Demant ønskede at genopstille. De blev genvalgt.
Bestyrelsen indstillede Jan Hellen til valg til bestyrelsen, da Børge Østermand ikke ønskede at genopstille.
Ingen andre opstillede, og Jan Hellen blev valgt til bestyrelsen.
Johanne Winther blev valgt til revisor.
Der blev fremsat ønske om at afholde et debatmøde med de lokale politikere ang. deres holdning til venskabsbysamarbejdet og Norden.
Der er nye kontingentsatser. Disse vil fremgå af vort næste blad, der udsendes i slutningen af marts/begyndelsen af april.
Fremover udsendes ikke girokort.
Kontingentet kan betales kontant til formand eller kasserer ved arrangementer og møder eller ved bankoverførsel/Netbank.